OM OSS

  Vår kreativa och nytänkande advokatbyrå har hjälpt privatpersoner och företag att finna de lösningar som passar varje enskilt ärende bäst. Byrån drivs av medmänsklighet och fokus ligger på att kämpa för Dina rättigheter.

  Vårt motto är att behandla våra klienter såsom vi själva skulle vilja bli behandlade om vi befann oss i en liknande situation och det tänkespråket har resulterat i framgång för våra klienter.

  Vi är vidare den enda advokatbyrån i Norden med en verksam jurist med iransk advokatexamen. Genom våra väletablerade kontakter med de största advokatbyråerna i Iran har vi de redskap som krävs för att på bästa sätt hjälpa både företag och privatpersoner med gränsöverskridande angelägenheter.

  VERKSAMHETSOMRÅDEN

  FAMILJERÄTT

  Upprättande av testamente, förrättande av bouppteckning, arvskifte, äktenskap, äktenskapsskillnad, samboavtal, bodelning, kvarsittningsrätt, vårdnad, boende och umgänge med barn m.m.

  HYRES- OCH FASTIGHETSRÄTT

  Fastighetsköp, fel i fastighet, byggfel, köpekontrakt, lagfartsansökan. Vi biträder även i uppsägnings- och förlängningstvister.

  UTLÄNNINGSRÄTT

  Asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum, medborgarskap m.m

  FORDRINGSRÄTT

  Om en person inte vill betala tillbaka dig kan vi hjälpa dig med att få dina pengar tillbaka. 

  SOCIALRÄTT

  Socialförsäkringsärenden, LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungdom), LVM (lagen om vård av missbrukare), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård).

  FÖRSÄKRINGSRÄTT

  Tolkning av försäkringsavtal, tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning m.m.

  BROTTMÅL

  Försvarare för personer som är misstänkta för brott. Målsägandebiträde för personer som blivit utsatta för brott.

  AFFÄRSJURIDIK

  Avtalsrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, tillståndsärenden, tvister rörande fodrings eller skadeståndsmål m.m.

  MEDARBETARE

  Fatemeh Pakyari

  Advokat och grundare

  Fatemeh Pakyari har juris kandidatexamen från Uppsala universitet och är antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Barndomsdrömmen om att bli jurist förverkligades år 2008 och idag driver hon Advokatbyrån Pars med visionen om att ha en advokatbyrå som drivs av kompetens och medmänsklighet. Genom åren har Fati införskaffat sig bred erfarenhet och processvana inom:

  Familjerätt, asyl- och migrationsrätt, uppdrag som målsägandebiträde, fordringsrätt, försäkringsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, LVU, etc.

  Språk: svenska, engelska, farsi/dari

  Saeed Attarzadeh

  Delägare, jurist och analytiker (med iransk advokatexamen).

  Saeed Attarzadeh har studerat till jurist i Iran med Bachelor Degree i civilrätt och Master of Law i straffrätt och kriminologi. Han har utöver det även studerat grunderna inom romersk-germansk rätt och anglosaxisk rätt.

  Saeed har över 20 års arbetserfarenhet inom olika rättsområden som exempelvis affärsjuridik, arbetsrätt, familjerätt och straffrätt. Saeed har under 15 års tid bedrivit egen advokatverksamhet i Iran och sedan 2012 arbetar han på Advokatbyrån Pars.
  Saeed har genom sin juridiska analysförmåga blivit byråns vise stöttepelare då han tack vare sin kunskap och erfarenhet varit till stor hjälp för våra klienter.

  Språk: svenska, engelska, farsi/dari

  Golko Khosravi

  Biträdande jurist

  Golko Khosravi tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2012. Redan under sin studietid började hon engagera sig i ideella organisationer, bl.a. till stöd för våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst och ensamkommande barn. Efter juristexamen har hon under flertalet år arbetat på Migrationsverket inom olika avdelningar, bland annat som asylhandläggare med särskild kompetens inom HBTQ-utredningar. Sedan januari 2017 är Golko verksam jurist vid Advokatbyrån Pars för att med sin breda erfarenhet tillvarata klientens intresse.

  Golko åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden.
  Språk: svenska, engelska, farsi/dari

  KONTAKTA OSS

  Advokatbyrån Pars AB


  Adress:
  Hagagatan 3
  113 48 stockholm

  Mobil:
  0700-48 34 46

  Telefon:
  08-500 102 88

  Mail:
  info@advokatpars.se

  Öppetider:
  Mån-Fre
  9:00-18:00
  © 2015 ADVOKATBYRÅN PARS AB. All Rights Reserved.